Om oss

Vi strävar efter att skapa förändring från grunden upp

Donera & Dejta

Singles Project

Singles Project är en demokratiskt ägd och styrd verksamhet registrerat som en ekonomisk förening (kooperativ) i Stockholm. Vårt dotterbolag Singles Project Inc är registrerat som ett Public Benefit Corporation i delstaten New York. Vi tror att förändring kommer från att bryta med ett "business as usual"-tänk och skapa en mer demokratisk, solidarisk, inkluderande och hållbar ekonomi. Vi har ingen extern finansiering, vilket innebär att våra beslut inte är bundna av externa krav på ständigt växande vinster eller avkastning.

Allt vi gör syftar till att vara transformativt från grunden – från hur vi har strukturerat vårt bolag och gjort insamling och engagemang till en central del av vår verksamhet, till hur vi försöker tilltala det bästa hos människor och skapa förutsättningarna för förtroende och goodwill i interaktion online.

Mission statement och filosofi

Kärlek. Community. Solidaritet.

Världen ser ut som den gör idag på grund av lager på lager av kollektiva beslut som fattas. För varje beslut som tas finns det ett antal olika alternativ att välja mellan. Vissa av dessa alternativ är bättre än andra. De är mer hållbara, rättvisa, inkluderande, jämlika, framåttänkande och så vidare.

Singles Project är ett genuint försök att göra världen till en bättre plats. Vi är en självfinansierad, personalägd organisation med hjärta och själ. Det betyder att vi är dedikerade att hitta det mest hållbara, rättvisa, inkluderande, jämlika och framåtsträvande alternativet för varje beslut vi tar. Om de existerande alternativen inte är tillräckligt bra kommer vi att göra vårt bästa för att samarbeta med andra för att försöka hitta en bättre lösning.

När det är möjligt samarbetar vi med andra kooperativ för tjänster som vi behöver som företag. Om det inte finns några kooperativ som tillhandahåller dessa tjänster, försöker vi helt enkelt välja det näst bästa, till exempel ett B-Corp bolag. Och så vidare och så vidare.

Naturligtvis är våra främsta mål att hjälpa människor att hitta kärleken och träffa andra utifrån gemensamma värderingar, samtidigt som vi samlar in pengar till välgörenhet och engagerar våra medlemmar i samhället.

Utöver det utövar vi demokrati och fördelar pengar och beslutsfattande, både internt och externt. Vi samlar in gåvor till akuta problem som kräver omedelbar uppmärksamhet samtidigt som vi lyfter fram lösningar på systemfel i vårt samhälle: Samlar in pengar till skydd för hemlösa samtidigt som vi kämpar för att få ett slut på hemlösheten helt och hållet. Samlar in pengar till förödande klimatkatastrofer samtidigt som vi kämpar för att tackla grundorsakerna till vår klimatkris.

På vägen hoppas vi kunna så frön av kärlek och solidaritet.

Vårt bredare, långsiktiga fokus ligger på demokratisering av ekonomin och därmed också uppmuntra till ett större deltagande i samhället.

Image of two hands forming a heart

Image from unsplash.com@artempodrez

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med vårt arbete runt om i världen